OM SLIPERIET

Ibland är kontexten allt. Speciellt i konstens värld. Var, när och hur ett konstverk visas och framställs är i vår mening helt avgörande för hur du upplever det. Just därför är Sliperiet något alldeles speciellt. I vår unika miljö möter kulturarv en modern konsthall och landsbygd det urbana. Varje år presenterar vi en samlingsutställning där erkända konstnärer möter nya på frammarsch. I vår restaurang Sliperiet Gastronomi serverar vi mat gjord från grunden av noggrant utvalda råvaror.

Varmt välkommen till Sliperiet, konsthallen på den värmländska landsbygden.

HISTORIA

Sliperiets ägare, Oscar Magnusson köpte 2009 Borgviks gamla träsliperi & Massafabrik och startade 2010 konsthallen Sliperiet. Sliperiet som kan kallas för en framgångssaga är idag en viktig del av Värmlands kultur och besöksnäring och är också Värmlands största privatägda konsthall. Sliperiet vill främja och stärka kulturutbudet på landsbygden och för denna gärning har Oscar bland annat mottagit Stipendiet till Gustaf Frödings minne, NWT:s kulturstipendium samt varit Värmlands bidrag till Stora Turismpriset.

Byggnaden som konsthallen Sliperiet ryms i byggdes ursprungligen 1903 att tjäna som träsliperi och massafabrik. Här producerades mekanisk pappersmassa.
I en tid då många av landets järnbruk stod på randen av konkurs var just bygget av massafabriker räddningen för verksamheten. För Borgviks träsliperi blev dock inte livslängden särskilt lång då ny teknik snabbt gjorde fabriken omodern. Fastigheten byggdes sedermera om till kraftstation och var i drift till 1936 när den nya stationen högre upp i forsen stod klar och som är i bruk än idag. Det gamla träsliperiet överlevde dock och blev nu förrådsutrymme för de industriella verksamheter på orten. Värmlands museum bedrev på 2000-talet ett byggnadsvårdmuseum men besöksantalet motsvarade inte förväntningarna. Huset stod nu tomt i många år och föll i glömska, men det skulle överleva sitt syfte ytterligare en gång..